RAM recordings

Zuzana Martinsen – How Do You Keep The Music Playing (Single)

Zuzana Martinsen – How Do You Keep The Music Playing (Single)

Muiskk: Michel Jean Legrand

Tekst: Alan & Marilyn Bergman

Zuzaana Martinsen – Sang

Backing fra Pocket Songs

Produsert av Robert Alan Morley

Teknikk, miks & mastering: Robert Alan Morley

Coverfoto & design: Zuzana Martinsen